You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pazzoli | Privacyverklaring 

Versie 1.0 | Pazzoli.nl | augustus 2018

De onderstaande hernieuwde privacyverklaring is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van Pazzoli.nl, daaraan gerelateerde sociale media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker ("u") en Pazzoli.nl ("wij"). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren op welke wijze door Pazzoli.nl persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen

Als we persoonlijke gegevens van u nodig hebben of om contact met u op te nemen om een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren waarom u gevraagd heeft, zoals het ontvangen van informatie over producten en diensten van Pazzoli.nl, het eventueel aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail, het kopen van producten via onze website, vragen wij u om deze gegevens.

 • Geslacht
 • Voor - en achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Geboortedatum ( niet verplicht )
 • Bedrijf
 • KvK -en B.T.W.-gegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoon -en/of mobielnummer
 • E-mails, social media berichten en/of telefoongesprekken met vragen 

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de website worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina's van de website die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze website bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren, trends te analyseren en de website goed te kunnen beheren. 

Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • IP-adres;
 • Informatie over welke producten en/of diensten je afneemt

Verwerkingsdoelen en grondslag

Pazzoli.nl verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 •   Afleveren van goederen en diensten;
 •   Afhandelen van uw betaling;
 •   Verwerken van kortingen.
 •   Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 •   Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 •   Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in onze webshop;
 •   Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pazzoli.nl neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Wij zullen al uw gegevens en die van uw klanten automatisch na vier jaar verwijderen indien u gedurende vier jaar geen gebruik meer hebt gemaakt van het platform, tevens zullen wij uw klantgegevens verwijderen wanneer er gedurende vier jaar geen verkoop heeft plaatsgevonden bij deze klant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pazzoli.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Pazzoli.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zoals beschreven in de AVG-wetgeving . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pazzoli.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevens overdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek.

Pazzoli.nl wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen

Pazzoli.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pazzoli.nl in het algemeen kunt u de gegevens, zoals besproken in deze verklaring, bekijken en bewerken door middel van in te loggen in uw account en onder “mijn Account” gegevens in te zien en/of bij te werken.



Wijzigingen in deze privacyverklaring

Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Als deze privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, waarschuwen we u door een opvallende melding op de introductiepagina van onze website te plaatsen of door u rechtstreeks een melding toe te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens beveiligen die we verzamelen. Door de dienst te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze hernieuwde privacyverklaring en eventuele updates.



Bezwaar maken?

Mochten we u gegevens niet gebruiken zoals u hebt bedoeld horen we het graag. Dit kan via een mail naar info@pazzoli.nl of u kan dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl



Contactgegevens:

Pazzoli Accordeons
Noorderbaan 94
4386CB Vlissingen
0118-470 532
KVK nr. 22029214
BTW-nr.: NL001268091B80
Pazzoli.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze hernieuwde privacyverklaring.